Новини
15.02.24

Шановні клієнти! Повідомляємо Вас про те, що у нас змінився основний домен - тепер це

Читати далі
Топ
  • Топ напрямків за 24 години поки не доступні
Графік роботи

Цілодобово

Операторів онлайн: 1

Правила обміну

1. Загальні положення
Ця угода (далі за текстом Угода) описує правила та умови, на підставі яких надаються послуги обмінного сервісу "CryptoBox", та є офіційною письмовою і публічною офертою, адресованою фізичним і юридичним особам (далі за текстом - Користувач), укласти Угоду про надання послуг сервісом "CryptoBox" на викладених нижче умовах.
Перед тим як скористатися послугами сервісу CryptoBox, Користувач зобов'язаний ознайомитися в повному обсязі з умовами "Угоди про надання послуг сервісом "CryptoBox"".
Використання послуг сервісу "CryptoBox" можливе лише за умови, що Користувач приймає всі умови Угоди.
Чинна версія Угоди розташована для публічного доступу на інтернет-сайті сервісу "CryptoBox".

2 Терміни та визначення, що використовуються в Угоді:
CryptoBox (Сервіс) - система надання інтернет-послуг з обміну, продажу та купівлі електронних валют.
Інтернет-сайт Сервісу - CryptoBox.in.ua.
Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує послуги Сервісу CryptoBox і здійснила акцепт Угоди відповідно до її умов.
Партнер - особа, яка надає Сервісу послуги із залучення Користувачів, умови надання яких описані в цій Угоді.
Платіжна система - програмний продукт, створений третьою стороною, що являє собою механізм реалізації обліку грошових (електронні гроші) та/або інших зобов'язань, оплату товарів і послуг у мережі Інтернет, а також організацію взаєморозрахунків між користувачами.
Основними платіжними системами в рамках цієї Угоди є: Bitcoin, AdvCash, Perfect Money та інші. Точний список Платіжних систем вказано на Інтернет-сайті Сервісу.
Клієнт платіжної системи - особа, яка уклала угоду з відповідною платіжною системою на придбання майнових прав вимоги до неї, що вимірюються в умовних одиницях, прийнятих у відповідній платіжній системі.
Електронна валюта - грошове та/або інше зобов'язання між розробником цієї валюти та її користувачем, виражене цифровим способом.
Платіж/Операція - переказ електронної та/або іншої валюти від платника до одержувача.
Заявка - вираження наміру Користувача скористатися однією з послуг, пропонованих Сервісом CryptoBox, шляхом заповнення електронної форми через Інтернет-сайт Сервісу, на умовах, описаних в Угоді та зазначених у параметрах цієї Заявки.
Перевірка відповідності платіжних даних - це перевірка приналежності картки (або рахунку) її власнику. Умови перевірки приналежності встановлює Сервіс, проводиться одноразово для кожного нового рахунку (картки) клієнта.
У виняткових випадках необхідне підтвердження по відеозв'язку.
Вихідна валюта - електронна валюта, яку Користувач бажає продати або обміняти.
Початковий рахунок - номер гаманця або будь-яке інше позначення рахунку Користувача в Платіжній системі, з якого була відправлена Початкова валюта.
Отримана валюта - електронна валюта, яку Користувач отримує в результаті продажу або обміну Вихідної валюти.
Рахунок одержувача - номер гаманця або будь-яке інше позначення рахунку Користувача в Платіжній системі, на який буде відправлена Отримана валюта.
Резерв валюти - наявний у розпорядженні Сервісу CryptoBox, на момент створення Заявки, обсяг певної Електронної валюти.
Обмін валюти - обмін електронної валюти однієї платіжної системи на електронну валюту іншої платіжної системи.
Курс - вартісне співвідношення двох електронних валют при їх обміні.
Резерви електронних валют - суми наявних у Сервісу Електронних валют або грошових коштів для здійснення послуг. Суми резервів вказані на Інтернет-сайті Сервісу на головній сторінці.

3. Предмет Угоди та порядок набрання нею чинності
3.1 Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Сервісом CryptoBox наступних послуг:
- обмін електронної валюти;
- продаж Користувачеві електронної валюти;
- купівля у Користувача електронної валюти.

3.2 Акцепт (прийняття умов) цієї Угоди (Оферти) проводиться Користувачем у разі:
- направлення Заявки на здійснення однієї з послуг, пропонованих Сервісом;
- реєстрації на Інтернет-сайті Сервісу.

3.3 При направленні Заявки акцептом публічної оферти визнається вчинення Користувачем дій по завершенню формування Заявки, що підтверджують його намір здійснити операцію з Сервісом на умовах, запропонованих Сервісом. Дата і час акцепту, а також параметри умов заявки фіксуються Сервісом автоматично в момент завершення формування заявки. Ця Угода набуває чинності в момент надходження від Користувача на реквізити Сервісу електронної валюти або грошових коштів у сумі, передбаченій параметрами Заявки.

3.4 У разі реєстрації на Інтернет-сайті Сервісу ця Угода набуває чинності в момент проставлення галочки перед словами "Я згоден з умовами оферти" і натискання кнопки "Зареєструватися".

3.5 Строк дії договору встановлюється безстроково до моменту розірвання договору за ініціативою однієї зі сторін на умовах, зазначених нижче.

3.5.1 Інформація про заявки, останній статус яких не змінювався 12 місяців - автоматично видаляється з сервісу. Незалежно від фінального статусу.

4. Послуги та порядок їх надання
4.1 Загальний порядок надання послуг Сервісом

4.1.1 Замовлення послуг Сервісом CryptoBox здійснюється Користувачем шляхом направлення Заявки через Інтернет-сайт Сервісу.

4.1.2 Управління процесом обміну або отримання інформації про хід виконання послуги Користувачем здійснюються за допомогою відповідного призначеного для користувача інтерфейсу, розташованого на Інтернет-сайті Сервісу.

4.1.3 Сервіс CryptoBox здійснює виконання Заявок на безвідкличній основі відповідно до умов роботи відповідних Платіжних систем. Особливі умови роботи з деякими Платіжними системами вказані нижче.

4.1.4 Сервіс CryptoBox не несе відповідальності за дії Платіжної системи перед її Клієнтом. Права та обов'язки платіжної системи та її Клієнта регулюються умовами надання послуг відповідних Платіжних систем.

4.1.5 Скориставшись послугами Сервісу CryptoBox, Користувач підтверджує, що законно володіє і розпоряджається грошовими коштами та електронною валютою, що беруть участь у відповідному Платежі.

4.1.6 Користувач зобов'язується самостійно обчислювати і сплачувати всі податки, що вимагаються відповідно до податкового законодавства місця знаходження Користувача.

4.2 Послуга з Обміну Електронної валюти

4.2.1 Шляхом оформлення Заявки Користувач доручає, а Сервіс CryptoBox від свого імені та за рахунок Користувача, вчиняє дії з обміну Електронної валюти однієї Платіжної системи (Вихідна валюта) на Електронну валюту іншої Платіжної системи (Отримана валюта) обраної Користувачем.

4.2.2 Користувач зобов'язується перерахувати (передати) Вихідну валюту, в розмірі зазначеному в Замовленні, а Сервіс CryptoBox, після отримання відповідної Електронної валюти, зобов'язується перерахувати (передати) Користувачеві Отриману валюту, розраховану за Курсом та у відповідності до тарифів Сервісу.

4.2.3 Розмір винагороди Сервісу CryptoBox відображається в Замовленні та підтверджується Користувачем на одній зі сторінок призначеного для користувача інтерфейсу при оформленні Замовлення.

4.2.4 Обов'язок Сервісу CryptoBox з перерахування (передачі) Електронної валюти Користувачеві вважається виконаним в момент списання Електронної валюти у відповідній Платіжній системі з рахунку Сервісу CryptoBox, що реєструється в історії операцій відповідної Платіжної системи.

4.3 Послуга з продажу Користувачеві електронної валюти

4.3.1 Шляхом оформлення Заявки Користувач доручає, а Сервіс CryptoBox, від свого імені та за рахунок Користувача, вчиняє дії з придбання та передачі Електронної валюти Користувачеві.

4.3.2 Розмір винагороди Сервісу CryptoBox за зазначені дії відображається в Замовленні та підтверджується Користувачем на одній зі сторінок користувацького інтерфейсу.

4.3.3 Протягом 24 годин з моменту отримання грошових коштів від Користувача, в розмірі, зазначеному у відповідній Заявці, Сервіс CryptoBox зобов'язаний перерахувати (передати) Отриману Електронну валюту на реквізити і в розмірі, зазначеному Користувачем у Заявці.

4.3.4 Сервіс CryptoBox має право скасувати створену Користувачем заявку на купівлю Електронної валюти, якщо оплата за такою заявкою не надійшла на розрахунковий рахунок сервісу після закінчення 24 годин з моменту створення такої заявки.

4.3.5 Обов'язок Сервісу CryptoBox з перерахування (передачі) Отриманої валюти Користувачеві вважається виконаним в момент списання Електронної валюти у відповідній Платіжній системі з рахунку Сервісу CryptoBox, що реєструється в історії операцій відповідної Платіжної системи. 

4.3.6 Протягом 24 годин з моменту отримання грошових коштів від Користувача, в розмірі, зазначеному у відповідній Заявці, Сервіс CryptoBox зобов'язаний перерахувати (передати) отриману Електронну валюту на реквізити і в розмірі, зазначеному Користувачем в Заявці. За винятком випадків, пов'язаних з технічними роботами гаманців, бірж і банків, на діяльність яких сервіс вплинути не може.

4.4 Послуга з купівлі у Користувача електронної валюти

4.4.1 Шляхом оформлення Заявки Користувач доручає, а Сервіс CryptoBox, від свого імені та за рахунок Користувача, купує електронну валюту у Користувача, а також вчиняє дії з передачі грошового еквівалента Користувачеві у сумі, що вказана у Заявці.

4.4.2 Протягом 24 (Двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання Вихідної валюти від Користувача, в розмірі зазначеному у відповідній Заявці, Сервіс CryptoBox зобов'язаний передати Користувачеві грошовий еквівалент перерахованої Електронної валюти, способом обраним Користувачем при подачі Заявки.

4.4.3 Розмір винагороди Сервісу CryptoBox за зазначені дії відображається в Замовленні та підтверджується Користувачем на одній зі сторінок користувацького інтерфейсу.

4.3.4 Обов'язок Сервісу CryptoBox з перерахування грошового еквівалента переданої Електронної валюти вважається виконаним в момент списання відповідної суми з рахунку Сервісу CryptoBox. 

4.3.5. AML/KYC:

- Nota Bene

- CDD - Customer Due Diligence (належна перевірка клієнта)

- EDD - Enhanced Due Diligence (поглиблена, або розширена перевірка клієнта)

- KYCC - Know Your Customer's Customer (знайте свого клієнта)

4.3.6 Основні вимоги AML/KYC: 

- Внутрішня система перевірки високоризикових транзакцій, здійснює перевірку на базі Crystal, для запобігання заморожування коштів і розглядів із криптовалютними біржами.

- У разі запиту інформації щодо високоризикової транзакції від біржі - обмінний пункт призупиняє обмінну операцію доти, доки клієнт не надасть належне підтвердження походження коштів, яке задовольняє AML/KYC підрозділ біржі.

- До підтверджуючих факторів належать: документи проведення угоди, наслідком якої клієнт підтверджує законне заволодіння криптовалютними активами.

- При проведенні криптовалютної угоди з Business - акаунтами, підтверджуючими документами є: реєстраційні документи, із зазначеною юридичною адресою, а також реєстраційний код компанії, виписка з банківського аккаунта / біржі, що підтверджує законне заволодіння криптовалютними активами. Документи, що засвідчують особу (паспорт або водійське посвідчення).

- У разі блокування транзакції з боку біржі - вона може бути заблокована на термін, встановлений регулятором. Кожна ситуація індивідуальна, і може тривати від 1-3 робочих днів, у складних випадках - до закінчення судових процесів або зняття арешту з пов'язаних із криптовалютною адресою інших гаманців.

 

5. Додаткові умови надання послуг.
5.1 У разі не надходження від Користувача до Сервісу CryptoBox Електронної валюти або грошових коштів протягом 24 годин з моменту вчинення Заявки, Сервіс має право анулювати таку Заявку при ручному опрацюванні платежів, що надійшли, і протягом 1 години при автоматичному опрацюванні. Якщо протягом 90 днів заявка перебуває в статусі "Скасовано" вона автоматично видаляється. Електронна валюта або грошові кошти, що надійшли після 24 годин, підлягають поверненню на реквізити платника. При здійсненні повернення, всі комісійні витрати на переказ здійснюються з коштів, що надійшли, за рахунок Користувача.

5.2 У разі надходження від Користувача до Сервісу CryptoBox Електронної валюти або грошових коштів в сумі, що відрізняється від зазначеної в Заявці, Сервіс має право розглядати це як розпорядження Користувача зробити перерахунок за заявкою згідно з сумою електронної валюти, що фактично надійшла. У разі якщо курс змінюється на 5% і більше Сервіс має право перерахувати курс на актуальний. У разі, якщо кількість електронної валюти або грошових коштів, що надійшла, відрізняється від заявленої Користувачем більш ніж на 10%, Сервіс може в односторонньому порядку анулювати Заявку і повернути кошти, що надійшли, на реквізити платника. При здійсненні повернення, всі комісійні витрати на переказ коштів здійснюються з коштів, що надійшли, за рахунок Користувача.

5.3 У разі невиконання Сервісом CryptoBox умови відправки Електронної валюти або грошових коштів за Заявкою на реквізити, зазначені Користувачем, протягом 24 годин з моменту відправки Заявки, Користувач має право вимагати повернення Електронної валюти або грошових коштів у повному обсязі, окрім випадків, зазначених у цій Угоді. Вимога про повернення Електронної валюти або грошових коштів може бути виконана Сервісом тільки в тому випадку, якщо на момент отримання такої вимоги грошовий еквівалент не був відправлений на реквізити, зазначені Користувачем. Збільшення терміну перерахування Електронної валюти або грошових коштів може бути викликане умовами обробки заявок окремих Платіжних систем, у зазначеному випадку Сервіс відповідальності не несе і повернення не здійснюється.

5.4 Курс Електронної валюти фіксується Системою не більше, ніж на 18 хвилин з моменту здійснення Заявки. У разі, якщо Користувач здійснив оплату після 18 хвилин, Система автоматично оновлює курс і блокує можливість створення заявки. У разі блокування створення заявки необхідно створити нову заявку за актуальним курсом, пропустивши пункт з оплатою, а також звернутися в технічну підтримку Сервісу CryptoBox.
У випадку з Банківськими платежами, курс оновлюється завжди.

5.5 Особливі умови деяких Платіжних систем:
- Банківські платежі обробляються Сервісом протягом 24 годин, за необхідності Сервіс залишає за собою право на запит проходження перевірки платіжних даних і документів, що засвідчують особу, для запобігання шахрайських дій третіх осіб;
- Якщо Заявка на Bitcoin завершена, повернення грошових коштів неможливе;
- Якщо надіслана сума Bitcoin менше 0,0010 ВТС, гроші назад не повертаються
- Банківські перекази в напрямку Visa/Mastercard UAH/RUB у більшості випадків зараховуються миттєво, але в деяких
випадках можуть займати до 5 банківських днів.
- Якщо при переказі "Банк на Будь-який напрямок" Ви вказали коментар до платежу не такий, як в описі обміну, ми маємо право накласти штраф у розмірі 10% від зарахованої суми або зробити повернення з комісією 10%.

5.6 За повернення, передбачені політикою сервісу - утримується комісія 5% від отриманого активу клієнта (банківські перекази, криптовалюти, електронні валюти).

6. Вартість послуг
6.1 Вартість послуг Сервісу CryptoBox встановлюється керівництвом Сервісу і публікується на Інтернет-сайті Сервісу.

6.2 Сервіс CryptoBox має право самостійно змінювати курси обміну Електронних валют і комісійних, що стягуються, в будь-який час в односторонньому порядку, про що повідомляє Користувачів Сервісу попереднім розміщенням інформації про ці зміни на Інтернет-сайті Сервісу.

6.3 У Заявці, що створюється Користувачем на Інтернет-сайті Сервісу, вказується Курс, розмір комісії, що стягується відповідною Платіжною системою, за проведення Операції, розмір винагороди Сервісу, спосіб Обміну, а також загальна сума грошових коштів, що перераховуються, або електронної валюти.

6.4 Сервіс CryptoBox стягує вартість своєї винагороди в момент проведення відповідної Операції.

6.5 Сервіс пропонує наступну систему винагород (тільки для зареєстрованих користувачів). Дізнайтеся статус своєї знижки, і підвищіть відсоток винагороди при зверненні в технічну підтримку!

7. Партнерська програма: 
7.1 Якщо Ви є власником популярного сайту, каналу на YouTube, розкрученого Instagram аккаунта, або просто маєте широке коло знайомих, які часто користуються електронними сервісами обміну електронних валют. Для Вас відкривається можливість стати нашим партнером. 

А саме: при реєстрації на сайті, в особистому кабінеті у Вас з'явиться партнерське посилання (відсоток бонусу вказано за замовчуванням, його можна змінити, після спілкування з адміністрацією обмінного пункту CryptoBox). 
Як тільки за Вашим посиланням перейдуть, виконають обмін у нашому обмінному пункті - Ви отримаєте бонус у вигляді обумовленого відсотка від суми обміну або відсоток від прибутку. Отримувати виплату можна на будь-який електронний гаманець, або криптовалютний. Виплата відбувається за запитом користувача.

7.2 Якщо Ви є власником моніторингу обмінних пунктів, для Вас ми можемо надати файл експорту курсів, для того, щоб у Вас була можливість додати нас в лістинг. Після додавання, Ви також стаєте нашим партнером.

8. Відповідальність Сторін
8.1 Сервіс CryptoBox несе відповідальність перед Користувачем у розмірі, що не перевищує переказаної Користувачем суми Електронної валюти або грошових коштів.

8.2 Сервіс CryptoBox не відповідає за несправності, помилки і збої в роботі програмних і/або апаратних засобів, що забезпечують функціонування послуг Сервісу CryptoBox, що виникли з причин, не залежних від Сервісу CryptoBox, а також пов'язані з цим збитки Користувача.

8.3 Сервіс CryptoBox надає послуги тільки з обміну, купівлі та продажу Електронних валют. CryptoBox жодним чином не приймає оплату на користь будь-яких третіх осіб, а також забороняє переказ на гаманці, які не належать Користувачеві. CryptoBox не вступає в жодні партнерські відносини, не укладає жодних договорів з одержувачами платежів за свої товари або послуги.

8.4 Сервіс CryptoBox не відповідає за збитки Користувача, що виникли в результаті неправомірних дій третіх осіб.

8.5 Користувач несе всю відповідальність за достовірність відомостей, зазначених ним при заповненні Заявки. У разі, якщо Користувач не вказав або невірно вказав персональні дані або дані платежу, Сервіс CryptoBox не відповідає за збитки Користувача, понесені в результаті допущеної помилки.

8.6 Користувач гарантує, що він не є залученим в:
- операції з відмивання грошових коштів;
- отримання доходів від незаконного обігу наркотиків;
- отримання доходів від злочинної та/або терористичної діяльності;
- доходів від торгівлі з країнами, торгівля з якими заборонена міжнародними організаціями;
- доходу від будь-якої іншої незаконної діяльності.

8.7 У разі затримки надходження або не надходження грошових коштів на реквізити, зазначені Користувачем, з вини Платіжної системи або банку, зазначених Користувачем у Замовленні, Сервіс не несе ніякої відповідальності за можливий заподіяний Користувачеві збиток. Користувач погоджується, що в цьому випадку будь-які претензії пред'являються ним до Платіжної системи або банку, а Сервіс, у свою чергу, надає допомогу Користувачеві в рамках своїх можливостей.

8.8 У разі виявлення фальсифікації комунікаційних потоків або надання будь-якого негативного впливу на нормальну роботу програмного коду Сервісу, що має пряме або опосередковане відношення до Заявки Користувача, виконання Заявки Сервісом призупиняється, а по вже отриманим коштам здійснюється перерахунок параметрів Заявки відповідно до діючих умов або, в разі незгоди Користувача з перерахунком, повернення Електронної валюти або грошових коштів на реквізити платника.

8.9 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Угодою, якщо таке стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після набрання чинності Угодою, унаслідок подій надзвичайного характеру, що не могли бути передбачені та відвернені розумними заходами.

9. Інші умови
9.1 Заборонено використання Сервісу CryptoBox для проведення шахрайських і незаконних операцій.

9.2 Адміністрація Сервісу CryptoBox залишає за собою право надавати інформацію про платежі правоохоронним та іншим органам відповідно до законодавства.

9.3 За запитом Адміністрації Сервісу Користувач зобов'язується надавати документи, що ідентифікують особу, а також іншу інформацію, що стосується платежів.

9.4 Користувач зобов'язується не порушувати роботу Сервісу CryptoBox шляхом втручання в його програмну або апаратну частини, а також шляхом спотворення параметрів, що передаються Сервісу.

9.5 Сервіс CryptoBox в разі підозрілих дій в процесі оформлення заявки Користувачем, щоб уникнути шкоди від хакерських атак має право припиняти виконання таких операцій до з'ясування причин цих дій.

9.6 Сервіс CryptoBox має право відмовити у виконанні операції обміну, купівлі та продажу електронних валют, якщо передача Електронної валюти на рахунок Сервісу була проведена без оформлення Заявки за допомогою призначених для користувача інтерфейсів на Сайті Сервісу.

Електронна валюта, перерахована на відповідні рахунки Сервісу, без оформлення Заявки за допомогою призначених для користувача інтерфейсів на Сайті Сервісу, може бути повернута Користувачеві за запитом з урахуванням вирахування комісії платіжної системи.

9.7 Адміністрація Сервісу має абсолютне право відмовити в наданні послуг будь-якому клієнту, без пояснення причин.

10. Прикінцеві положення
10.1 Сторони уклали цю Угоду в електронній формі і визнають її рівнозначною за юридичною силою договору, укладеному в письмовій формі.

10.2 Сервіс CryptoBox має право в односторонньому порядку вносити зміни до Угоди шляхом публікації змін на Сайті Системи. Зміни набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший термін набрання змінами чинності не визначений додатково під час їх публікації.

10.3 Сервіс CryptoBox має право відправляти Користувачеві на вказаний ним e-mail інформацію про стан процесу обміну, а також іншу інформацію, в тому числі рекламного характеру.

10.4 Всі суперечки і розбіжності, що виникли або можуть виникнути з цієї Угоди, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Користувача. Будь-яка зі Сторін має право звернутися за вирішенням спору до суду за місцем знаходження Сервісу.

Інформація на сайті, включно з графічними зображеннями, текстовою інформацією, програмними кодами тощо є власністю сайту CryptoBox.in.ua і охороняється законами про авторське право. Кожен випадок несанкціонованого копіювання (повного або часткового) може переслідуватися в рамках чинного законодавства.
Користувач підтверджує, що він ознайомився з усіма положеннями цієї Угоди і безумовно приймає їх, в іншому випадку Користувач не має права використовувати Сервіс CryptoBox.

10.5 При створенні заявки, намагайтеся не використовувати пошту "@ukr.net". В силу невідомих причин роботи даного поштового сервісу - він може не приймати піьма від багатьох ресурсів, в тому числі нашого.

Виплата за криптовалютами відбувається: 
BTC: Після 1 підтвердження
LTC/ETH/DSH та інші альткоїни: після 6 підтверджень.